Chi tiết văn bản số: 852/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Điện lực
DNNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 852/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản