Chi tiết văn bản số: 849/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 849/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Công nghiệp
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 849/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 849/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản