Chi tiết văn bản số: 824/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 07/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Tài chính Nhà nước
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 824/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 07/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản