Chi tiết văn bản số: 45/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Tài sản nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 45/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 12/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản