Chi tiết văn bản số: 34/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/06/2017 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Quản lý, điều hành
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 34/2017/QH14
Ngày ban hành: 08/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/06/2017 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản