Chi tiết văn bản số: 35/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 35/2017/QH14
Ngày ban hành: 12/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản