Chi tiết văn bản số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Tên văn bản: Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/06/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt
Loại văn bản: Nghị quyết liên tịch
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành: 15/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/06/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản