Chi tiết văn bản số: 945/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/06/2017của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 945/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 22/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/06/2017của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Người ký: Đào Ngọc Dung
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản