Chi tiết văn bản số: 13/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 13/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 15/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản