Chi tiết văn bản số: 812/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 812/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 01/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản