Chi tiết văn bản số: 1006/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1006/QĐ-KTNN ngày 26/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1006/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 26/06/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1006/QĐ-KTNN ngày 26/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản