Chi tiết văn bản số: 27/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 29/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Hợp tác quốc tế
Kinh tế - Thương mại
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/CT-TTg
Ngày ban hành: 29/06/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 29/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản