Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư 04/2017/TT-NHNN ngày 28/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 04/2017/TT-NHNN ngày 28/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản