Chi tiết văn bản số: 38/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Đầu tư
Địa giới hành chính
Giao thông vận tải
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 38/2017/QH14
Ngày ban hành: 19/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản