Chi tiết văn bản số: 40/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Địa giới hành chính
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 40/2017/QH14
Ngày ban hành: 19/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản