Chi tiết văn bản số: 76/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Chính sách
Lao động - Tiền lương
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 76/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/06/2017
Trích dẫn: Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản