Chi tiết văn bản số: 42/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 42/2017/QH14
Ngày ban hành: 21/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản