Chi tiết văn bản số: 55/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Địa giới hành chính
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 55/NQ-CP
Ngày ban hành: 04/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản