Chi tiết văn bản số: 59/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 59/NQ-CP
Ngày ban hành: 04/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản