Chi tiết văn bản số: 57/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 57/NQ-CP
Ngày ban hành: 04/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản