Chi tiết văn bản số: 60/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 60/NQ-CP
Ngày ban hành: 06/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản