Chi tiết văn bản số: 13/2017/QH14
Tên văn bản: Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 13/2017/QH14
Ngày ban hành: 20/06/2017
Trích dẫn: Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản