Chi tiết văn bản số: 26/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 26/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 26/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản