Chi tiết văn bản số: 1001/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
DNNN
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1001/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/07/2017
Trích dẫn: Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản