Chi tiết văn bản số: 31/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 06/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/CT-TTg
Ngày ban hành: 06/07/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 06/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản