Chi tiết văn bản số: 30/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
An ninh - Quốc phòng
Công nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/CT-TTg
Ngày ban hành: 05/07/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản