Chi tiết văn bản số: 942/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 942/QĐ-TTg 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Xuất nhập cảnh
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 942/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/07/2017
Trích dẫn: Quyết định 942/QĐ-TTg 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản