Chi tiết văn bản số: 48/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đấu thầu - Cạnh tranh
Tài chính Nhà nước
Tài sản nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 48/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản