Chi tiết văn bản số: 162/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyê
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 162/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 10/07/2017
Trích dẫn: Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Người ký: Lê Chiêm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản