Chi tiết văn bản số: 10/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 10/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản