Chi tiết văn bản số: 2206/QĐ-BGDĐT
Tên văn bản: Quyết định 2206/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2206/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 30/06/2017
Trích dẫn: Quyết định 2206/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản