Chi tiết văn bản số: 09/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 09/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 27/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản