Chi tiết văn bản số: 08/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 08/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 26/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản