Chi tiết văn bản số: 28/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV ch
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 28/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
Người ký: Nguyễn Thanh Long
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản