Chi tiết văn bản số: 84/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 84/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/07/2017
Trích dẫn: Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản