Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BVHTTDL
Tên văn bản: Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 05/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản