Chi tiết văn bản số: 85/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/07/2017 của Chính phủ về việc quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/07/2017
Trích dẫn: Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/07/2017 của Chính phủ về việc quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản