Chi tiết văn bản số: 412/2017/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24/07/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 412/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành: 24/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24/07/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản