Loại văn bản >> Hệ thống chuẩn mực KTNN
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
1 văn bản / 1 trang.
15/07/201602/2016/QĐ-KTNNQuyết định ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước