Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-TANDTC
Tên văn bản: Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-TANDTC
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/07/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án.
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản