Chi tiết văn bản số: 67/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/NQ-CP
Ngày ban hành: 31/07/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản