Chi tiết văn bản số: 89/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/07/2017 của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 89/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/07/2017
Trích dẫn: Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/07/2017 của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản