Chi tiết văn bản số: 31/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 25/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản