Chi tiết văn bản số: 33/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 33/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 01/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản