Chi tiết văn bản số: 32/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản