Chi tiết văn bản số: 74/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/08/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/NQ-CP
Ngày ban hành: 09/08/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/08/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản