Chi tiết văn bản số: 92/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 92/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/08/2017
Trích dẫn: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản