Chi tiết văn bản số: 1192/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 14/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2).
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Xây dựng - Đô thị
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1192/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 14/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2).
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản