Chi tiết văn bản số: 23/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 23/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 15/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản