Chi tiết văn bản số: 1229/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương bình và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1229/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 04/08/2017
Trích dẫn: Quyết định 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương bình và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản